DEVELOPMENT OFFICE

PEJABAT PEMBANGUNAN

UNIT KONTRAK
Penyelarasan Permohonan dan Pemantauan Kewangan Projek, Perolehan Perunding, Pengurusan Kontrak Bagi Projek RMK dan Projek-Projek Kecil.
UNIT PEMBANGUNAN
Perancangan Projek, Implementasi Projek dan Pemantauan Projek Pembangunan Fizikal serta Penyelenggaraan Projek Fizikal (semasa tempoh membaiki kecacatan).

BAHAGIAN PENYELENGGARAAN ASET

UNIT KEJURUTERAAN AWAM
Penyelenggara Bangunan, Infrastruktur (Jalanraya, Perparitan dan Laluan Pejalan Kaki); Pengoperasian dan Penyelanggara Sistem Bekalan Air dan Pembentungan
UNIT KEJURUTERAAN MEKANIKAL
Pengoperasian dan penyelenggaraan Sistem Hawa Dingin, Building Automation System (BAS), Sistem Pam, Neutralisation Plant, Sedimentation Plant, Sistem Lif, Sistem Cegah Kebakaran dan Telemetry Monitoring System.
UNIT KEJURUTERAAN ELEKTRIKAL
Pengoperasian dan Penyelenggaraan Sistem Elektrik, Sistem Telekomunikasi, Sistem Siaraya, SCADA, Master Antenna Television (MATV), Sistem Janakuasa Elektrik, External Lighting dan Sistem Pencegah Kilat
UNIT KEWANGAN TEKNIKAL
Pengurusan Perolehan, Pengurusan dan Pemantauan Peruntukan Anggaran Belanjawan Mengurus, Pengurusan dan Pemantauan Urusan Bayaran, dan Pengurusan dan Pentadbiran Hal-hal Kewangan

BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN FASILITI

UNIT KEWANGAN
Pengurusan, Pengawalan, Merekod Dan Memberi Khidmat Nasihat Berhubung Urusan Kewangan di Pejabat Pembangunan.
UNIT PENTADBIRAN, ASET, INVENTORI DAN STOR
Pengurusan Pentadbiran dan Sumber Manusia, Aset, Inventori, Stor Pusat, Kualiti dan Rumah Kediaman Staf.
UNIT LANDSKAP, KEBERSIHAN DAN LOGISTIK
Perkhidmatan Landskap & Taman/ Rekreasi merangkumi Pemotongan Rumput, Pemuliharaan & Kawalan Tanaman, Kebersihan Bangunan & Infrastruktur, Sanitary Bin, Pengurusan Nurseri dan Logistik merangkumi Kawalan & Pencegahan Haiwan Perosak, Pengurusan Papan Tanda & Tanda Nama.
UNIT PENGANGKUTAN
Pengurusan Operasi & Penyelenggaraan Kenderaan.