DEVELOPMENT OFFICE

Know Us Better...

Bahagian Pembangunan dan Pengurusan Aset telah dinaiktaraf kepada Pejabat Pembangunan pada 2 Januari 2014 melibatkan pelarasan struktur dan skop tugas Unit dan Bahagian iaitu terbahagi kepada Bahagian Penyelenggaraan Aset, Bahagian Pembangunan dan Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Fasiliti. Manakala Unit pula adalah Unit Kejuruteraan Awam, Unit Kejuruteraan Mekanikal, Unit Kejuruteraan Elektrikal, Unit Kewangan Teknikal, Unit Pembangunan, Unit Kontrak, Unit Kewangan, Unit Pentadbiran, Aset, Inventori dan Stor, Unit Lanskap, Kebersihan dan Logistik, dan, Unit Pengangkutan

Meet the People
Landing 3

Life in Division

  • Map & Direction
  • Life in Kota Samarahan
  • Facilities
  • Streetview
  • Community
Check Out More

Partners & Collaborations

I'm Interested

Affiliates

Take Me There